Glassart

Glassart

Glasfusing i betong ca 6x37 (glaset)

se webbshop

Glas och skrot   700 - 1100kr

Glas stående i en träplatta  ca 33x24 (glaset)

1500 - 2900kr

Glas med armeringsjärn och betongklump